Om klubben

Vår alliansrådgivare i Jeet Kune Do heter Rickard Ankarsund. 
Mellan 2003-2007 drev han och dåvarande klubbstyrelsen en jkd-workhop med stor framgång i Stockholm. 
Dessvärre lades den ner 2007 och han valde av personliga skäl att officiellt kliva av rollen som tränare fram till våren 2015.
Nu öppnar han upp workshopen igen som han har valt att kalla för Fight & Fitnesscenter Sweden – Jkd Sweden Academy. 

Vi lanserar nu en ny verksamhet och all träning sker tillsvidare utomhus i Sätra, strax söder om Stockholm. Vanligtvis tränar vi på utomhusarenan vid Sätra IP, men vi kommer också att tillhandahålla träningspass på närliggande ängar och skogsområden. 

Den största anledningen till att vi tränar utomhus är för att vi alltid strävar efter att övervinna våra mentala spärrar. Det går jättebra att träna i regn, storm, snö eller strålande sol. Ju värre väder desto bättre träningspass för din mentala styrka. 

Vi tränar för att bli duktiga utövare, för bättre hälsa och välmående. För oss är kampsport och självförsvar mer än tekniker och bra träning. Det är en livsstil.

Vår klubb tillhandahåller kurser och seminarier i  Streetsmart Selfdefence, kickboxning/boxning, boxfit
och förberedande Jeet Kune Do träning för barn ungdomar och vuxna. 

JKD MINDSET

Vilken stil är bäst?
Det logiska svaret är att alla stilar har sina för- och nackdelar och stilen är egentligen inte bättre än individen som utför tekniken.
Man kan alltså säga att en person som tränar Karate inte är duktig ”på grund av” Karate, utan ”trots” att denne tränar karate! Oberoende av hur duktig individen är så kommer de flesta stilar att få problem med någon aspekt av kamp eftersom de flesta på något sätt är begränsade i sin totalitet (Boxare boxas, Brottare brottas osv.). Vi måste även ta i beaktande att kampkonst kan utövas som Självförsvar, Sport, Tradition (Stil), som något spirituellt eller bara för lite svett. Således är den bästa stilen egentligen upp till var och ens personliga krav, önskningar och förutsättningar. Är man ute efter ett självförsvarssystem så är kanske inte den traditionella eller tävlingsinriktade Karateklubben det bästa alternativet. Vill man få ett rejält konditionspass kanske man hellre ska välja Thai Boxing eller KampBoxercise istället för Tai Chi eller Qi Gong.

Frihet
Problemet med många traditionella stilar kan vara att de ser sin egen stil och dess lagar som något större än den individuella utövaren. Precis som en tiger inte kan slåss som en örn eller örnen inte slåss som tigern, så måste varje utövare hitta sina starka och svaga sidor och jobba utifrån det. Därför är självinsikt och självrannsakan viktigt i JKD. Man kan säga att självinsikt är grunden eftersom det är viktigt, inte enbart i kamp utan också i livet överhuvudtaget. Varje individ har olika smak, kroppsbyggnad, styrka, talang och livsfilosofi. JKD strävar efter att göra människan medveten om sig själv, att nå sig själv och således kanske förstå sig själv. Genom att förstå oss själva kommer vi också bättre förstå världen runt omkring oss. Friheten i JKD kan relateras till kamp, där instruktören, som en vägledare hjälper utövaren att hitta de tekniker som passar hans unika personlighet och förmåga. Men viktigare är hur filosofin hjälper oss i det vardagliga livet. JKD är således även ett recept för personlig utveckling och tillväxt – en frihet att agera naturligt, tryggt och effektivt.

JKD är ”vetenskaplig gatukamp”. Det handlar inte om vad som ser bra ut, eller om någon tradition. Det handlar om rörelseekonomi, bevarande av energi och att göra det mesta av dina försvar och anfall. Arbeta snabbt, anfall med det vapen som ligger närmast målet. Varför sparka mot huvudet när handen är närmare? Attackera det närmsta målet, med det bästa vapnet och slå ut din motståndare med minsta möjliga antal rörelser. I Jeet Kune Do koncentrerar man sig på självförsvarstekniker, med en hög personlig spirituell och filosofisk livsinriktning. I Jeet Kune Do är personlig anpassning, totalitet och effektivitet viktigare än Svarta Bälten, häftiga tekniker och världsmästerskap. Individen och effektiviteten är alltid viktigare i JKD än någon etablerad ”bästa” stil eller metod!

Ted Wong
Ted Wong hör till en unik skara av individer. Han är en av enbart två personer i hela världen, som blivit godkänd av Bruce Lee i JKD. Som medlem i ” Bruce Lee Educational Foundation” kan han ses som den enda godkända utövare, certifierad i JKD, sanktionerad av Bruce Lee´s änka och dotter. Dan Inosanto, den andra certifierade i JKD, har valt att inte vara aktiv i Linda Lee´s ansträngning att bevara Bruce Lee´s JKD. Istället sprider han vad han valt att kalla ”JKD Concepts” i sin egen organisation. Dvs att certifiera hundratals instruktörer och har tusentals elever/medlemmar världen över.

Det som gör Ted Wong ytterligare unik är hans selektiva godkännande och antagande av elever. Till skillnad från Inosanto har Ted Wong valt att följa den exklusiva väg som Bruce Lee valde mot slutet av sitt liv, där han hade ett fåtal elever och stängde ner sina officiella skolor.  Fram till hans bortgång hade Ted Wong  enbart ett 20-tal elever och representanter, varav enbart en handfull av dessa är certifierade instruktörer. Som idag för hans kunskaper vidare till nästa generation.

Stefan Nikander var en av dessa instruktörer, vilket gjorde honom till den enda godkända instruktören ( full instructor) inom JKD i Skandinavien, i en organisation sanktionerad av Linda och Shannon Lee.

Till minne av de som vandrat före oss..

Connect with us