Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. If you put it in a teapot, it becomes the teapot, you put water in a bottle, it becomes the bottle. Now water can crash and it can flow. Be water, my friend.

- Bruce Lee

Sidan är under konstruktion

Gruppbeskrivning

BARN

Little Dragons
Självförsvar/kickboxning för barn 7-9år. 

Young dragons: Självförsvar/kickboxning för barn 10-12 år.

UNDER REVIDERING

Här är det fokus på att ha roligt i första hand. Vår erfarenhet är att barn behöver röra på sig mycket mer.

Vi har valt att kalla vår barnträning för självförsvar med kickboxning av enkelhetens skull för att vi mixar runt med tekniker från JKD, Kickboxning/Wado Jutsu och Jun Fan Gung Fu. Vår alliansrådgivare Rickard brukar lite på skämt säga att  de traditionella stilarna är koordinationsträning för barn. Hos oss lär de sig inte bara diciplin och respekt för andra. De lär sig självdisciplin i första hand. De får möjlighet att växa som människa och kunskap som de kan ta med sig senare i livet. Vi kallar de för våra små drakar för att enligt sägnerna så var Draken god. Precis som barn är ärliga av naturen så ser vi på dem som sägnen om drakens godhet.

För oss är det inte viktigt hur duktig en elev är i teknik utförande. Det är absolut viktigast att de mår bra, har kul och att det gör sitt bästa. Vi applicerar positiv affirmering på deltagarna i alla grupper, men lägger extra fokus hos barnen.

De får ofta höra vad de inte får göra och inom skolvärlden händer det för ofta att barnen får höra vad de inte klarar av. 

Hos oss får de beröm om de genomför en teknik, även om den inte är korrekt utförd. Vi mäter kunskap i individens personliga utveckling, om en elev kan sparka 5 cm högre nu än den kunde när den började, så har utövaren gjort framsteg. Detta gör vi i sann JKD anda – där vi ser till individens bästa. 

På så vis stärker vi deras självkänsla och kan bygga upp deras självförtroende på sig själv. Så att de VILL bli bättre. Hos oss är avbytarbänken borttagen. Vi är en familj som tar hand om varandra och vår omgivning. 

Vi fokuserar mycket på ömsesidig respekt, ärlighet och moral/etik. Vi går igenom vikten av att vara en bra kompis och att ställa upp för de som behöver hjälp.

Vi strävar efter perfektion i detta. Ett oerhört högt mål, vilket vi är mer än väl medvetna om.

Vi inte tummar på regeln att bli alla kan få bli sin absolut bästa version av sig själv, en god och bra medmänniska till omgivningen. Samtidigt som de tränar och lär sig självförsvar, hantera aggressioner genom att få träna både slag och spark på utrustning.  Alla parövningar sker med noga övervakning av tränaren.

Vi har många års erfarenhet av barnträning inom kampsport/självförsvar.

Vi vill ge barnen bättre självkänsla, bättre självförtroende, bättre koordination och nya kompisar och ge de verktyg för livet. Graderingarna sker vid specifikt utvalda tillfällen i slutet på varje termin.

Vårt motto som genomsyrar all vår verksamhet är

– So that we may walk in peace

Ungdom

UNDER REVIDERING

Ungdomsgruppen: Tiger Jun Fan Gung Fu/ Förberedande JKD 13-17 år.

Denna grupp är en förberedande Jeet Kune Do grupp. Här tittar vi på och jämför traditionell kampsport, kickboxning och gung fu. Där förståelsen för enkelheten ligger till grund för allt vi gör. Vi tränar på självförsvarstekniker från JKD, om än aningen snällare än för vuxengruppen. I tonåren är det ännu viktigare att knyta an till en positiv gemenskap. Det är här som tonåringarna söker bekräftelser och utforskar sin nyfikenhet. Därför vill vi ge dem en positiv vägriktning i livet.  Vi fokuserar mycket på ömsesidig respekt, ärlighet och moral/etik. Hur jag är en bra kompis och att ställa upp för de svaga som behöver hjälp.

 

Vi strävar efter perfektion i detta. Ett oerhört högt mål, vilket vi är mer än väl medvetna om. Men där vi inte tummar på regeln att bli alla kan få bli sitt absolut bästa jag. En bra medmänniska och vän. Samtidigt som de tränar och lär sig ett effektivt självförsvar och hantera aggressioner genom att få träna både slag och spark på utrustning. Alla parövningar sker med noga övervakning av tränaren. Vi har många års erfarenhet av barnträning inom kampsport/självförsvar.  Graderingarna sker vid specifikt utvalda tillfällen i slutet på varje termin.
 
 
 

Vuxna

UNDER REVIDERING

Introgruppen och Fortsättningsgruppen: Phoenix Förberedande Jeet Kune Do Vuxna 18+ år.

 
Här introduceras du in i teknikutförande och korrekt terminologi i JKD. Efter en fullgjord termin sker ett kunskapstest för introduktionsgruppen.
 
Där gruppens deltagare visar upp sina kunskaper enligt jkd principerna samt tekniskt utförande i de delar som ingår i förberedande teknikträningen.
Uppfyller utövaren kraven som krävs för nästa grupp så flyttas de upp till fortsättningsgruppen. Detta skall EJ förväxlas med en gradering. Vi skiljer kunskapstest och gradering åt. En gradering i fas 3 är INTE ett tecken på hur duktig utövaren är. Det är endast en fingervisning på hur mycket utövaren lärt sig så att denne och tränaren vet var fokus skall vara i dennes personliga utveckling.
 
Jkd fortsättningsgrupp:
För dig som tränat ett tag hos oss. 
Minimum krav för denna grupp är att ha genomgått vår introduktionsgrupp och klarat terminstest för uppflytt till JKD fortsättningsgrupp ( aka JKD Forts.)
 
Det är från JKD vuxna forts. som individen har möjlighet att bli graderad i JKD.
 
 
Varför då?
En jkd nybörjare är en titel som är hedersvärd, Hos oss är en nybörjare någon som är införstådd i den kunskapsnivå som denne uppnått.
Ingen skulle dra på sig ett brunt bälte och säga – jag kan karate som aldrig tränat Karate. Likväl kan ingen säga jag är jkd nybörjare, utan att veta vad den pratar om.
 
För det är hos oss samma sak som att säga – jag har brunt bälte. Därför KAN vi jämföra en jkd nybörjare med ett brunbälte inom de traditionella arterna av kampkonst. Rent historiskt sett var ett svartbälte i karate en sk. kvalificerad nybörjare. 
En svartbältare är någon som uppnått kunskap om vad den gör, vart den är på väg och har en djupare förståelse för resan dit.
 
En person som precis börjat, har ingen titel alls. Ingen grad, den är en tom kunskapsbank. 
Den tomheten fylls med kunskap och med tiden kan individen börja skala bort saker och behålla enkelheten. 
Det kräver en djupare förståelse. Därav får ingen kalla sig nybörjare före den erhållit sin grad hos oss. 
En grad i JKD får medlemmen genom sin dedikering, kunskap och många andra delar som tillkännages när det är dags för den enskilde individen. Målet är att du med tiden trots din kunskap går tillbaka till att vara en tom kunskapsbank – Den som är vis vet vad denne inte vet och kan därmed återigen ses som en tomhet i en tank fylld av syre och kunskap.
 

Boxfit: Föräldragruppen

Ju äldre vi blir, desto viktigare är det att vi tar hand om oss själva. Vi tränar  för en bättre hälsa och välmående och för att få bli äldre.  Detta är ett svettigt pass med mycket glädje i fokus. Passet är uppbyggt av kampsportsinspirerade kombinationer tillsammans med konditionsträning och styrketräning. 
Vi mixar ihop detta i ett antal olika stationer i en cirkel och tränar parvis. 
Här tränar instruktören oftast tillsammans med gruppen.

Tillsammans har vi kul och tränar hårt. 
Här tränar oftast instruktören tillsammans med gruppen.

Medelhög belastning.

Inga förkunskaper krävs. Vi lär dig det du behöver för varje övning. 

Graderingsprogrammet

 

Inom Alliansen gäller följande

So that we may walk in peace

Vårt graderingssystem - Förkortad version

Europe/Scandinavian JKD ALLIANCE ACADEMY har består av 4 stycken olika faser.
Under Rickard Ankarsunds regi

Min organisation Europe/Scandinavian JKD ALliance Academy består av 4 olika faser.

Fas 1: Barnverksamheten - där finns x antal olika nivåer fördelat i färgsystem.
Fas 2: Ungdomsverksamheten - där finns x antal olika nivåer fördelat i färgsystem.
Fas 3: Vuxenverksamheten - Ranking sker först vid antagning/tilldelning av fas 4.
Fas 4: Vuxna JKD Grader - Dessa är de första nivåerna i JKD. Dessa är Nybörjare nivå, Medium nivå och Avancerad nivå.

Det som i stora drag skiljer oss från alla andra kampsporter/självförsvarssystem är att hos oss får eleven inte kalla sig för nybörjare före den har uppnått graden för detta. Hos oss är det en nivå som tilldelas eleven när denne förtjänat sin nivå. Detsamma gäller för de övriga två nivåerna. De elever som uppnår någon av dessa har i och med tilldelning av ranking även blivit accepterad som JKD STUDENT och därmed fås ett gratis medlemskap i jkd familjen.
Tiden det tar att uppnå en grad skiljer sig hos de vuxna då det sker helt individuellt och då vi inte har ett specifikt graderingstillfälle kan en gradering ske precis när som helst där instruktören finner det lämpligt att hedra en deltagare min dennes ranking. 

Ansvarig tränare/instruktör för en workshop/fillial är någon som genomgått alla nivåer i fas 4 och nu gett sig in på instruktörssatsning.

Level 1: ALLIANCE INSTRUCTOR PROGRAM

Level 1 är alliansinstruktörsgraderna: Alliance Apprentice , Alliance Advisor Instructor, Alliance Consultant Instructor, Alliance Educator Instructor.

När en Alliansinstruktör väljer att ta steget att helt på egen hand bedriva verksamhet fullt ut i Rickard Ankarsunds regi kommer denne att ingå i FULL INSTRUCTOR PROGRAM.

Level 2: Full Instructor Program

Detta program kallar vi Level 2 och består av 6 ranking nivåer inom full instructor program. Dessa har en högre rang då kravnivån för dessa är högre än Level 1 instruktörer. De har en gedigen kunskap och erfarenhet och är en stor tillgång till moderklubben och kärngruppen ( som även på skämt kallas för “den inre cirkeln”) NUCLEUS GROUP.

Fas 1: Yin

Little Dragons
Självförsvar/kickboxning för barn 7-9år. 

Young dragons: Självförsvar/kickboxning för barn 10-12 år.

UNDER REVIDERING

Barnen är vår framtid och därför är de en oerhört viktig del av vår verksamhet.

Vår verksamhet börjar därför med barnen som är, Fas 1 (Yin) och delas in i sju (7) olika nivåer.

 

Dessa graderingar är inom Jun Fan Gung Fu / Jun Fan Kickboxing som är en form av introduktion och är förberedande för Jun Fan Jeet Kune Do / Ted Wong Jeet Kune Do.

Fas 2: Yang

Ungdomsgruppen: Jun Fan Gung Fu/ Förberedande JKD 13-17 år.

UNDER REVIDERING

Ungdomsgruppen är Fas 2 (Yang) som delas in i sex (6) olika nivåer. Dessa graderingar är inom Jun Fan Gung Fu / Jun Fan Kickboxing som är en form av introduktion och är förberedande för Jun Fan Jeet Kune Do / Ted Wong Jeet Kune Do.

Fas 3: Yin/Yang

Förberedande Jeet Kune Do Vuxna 18+ år.

UNDER REVIDERING

Vuxen introduktion är Fas 3 som delas in i två (2) kategorier. Den första är vad vi kallar för introduktionsgruppen och den andra är fortsättningsgruppen. Vi använder oss av interaktiv träning, dvs elever och instruktörer tränar aktivt tillsammans. Detta tillåter oss att skräddarsy din träning oavsett vilken teknisk nivå du befinner dig på.
 

Din första termin hos oss är precis som det låter, på namnet, en introduktion på våra terminologier, tekniker, metodik och filosofier som medlemmarna i föreningen ska kunna för att bli uppflyttade till fortsättningsgruppen. En uppflyttning till nästa grupp är INTE samma sak som att bli graderad. Det innebär endast att du är redo att träna i högre tempo med övriga klubbmedlemmar oavsett rank. 

 

Fas 3 Vuxen Fortsättning (Yin/Yang) som delas in i 6 olika nivåer. Dessa graderingar är inom Jun Fan Gung Fu / Jun Fan Kickboxing som är förberedande för Jun Fan Jeet Kune Do / Ted Wong Jeet Kune Do. I denna gruppen är det alltså mixat med kunskapsnivåer. En del kommer ha tagit sig igenom hela fas 3 graderingssystem och erhållit rank inom JKD graderingssystemet. Det är dock aldrig ett måste att testa för en ranking. Det går lika bra att aldrig gradera och ändå få vara med att träna i denna gruppen. För att kunna kalla sig nybörjare i JKD hos oss skall medlemmen först ha tagit sig igenom Fas 3 som är uppbyggt för en djupare förståelse för enkelheten i Jeet Kune Do.

De TRE första faserna ligger inom ramen för våra workshops.

Fas 4: JKD STUDENT

JKD elevgrader går direkt under huvudsklubben. Därmed gäller dubbelt medlemskap oavsett vilken workshop du tillhör.

Dessa elevgrader delas in i 3 rankningsnivåer. (Beginner Student, Medium Student, Advanced Student) För att tillkännages tex titeln Beginner student genomförs tester utan medlemmens vetande. Vi anser att varje träning är ett prov på medlemmens dedikering, kunskap, moral och etik. Därför ser vi varje träning som ett test för att se individens kunskap och utveckling. 
Varje grad tilldelas eleven genom tekniskt kunnande, hängivenhet, hjälpsamhet, personlig mognad. Det är en symbol för att tillkännage medlemmens engagemang likväl som tekniskt kunnande. De första 3 graderna är relativt normalt förekommande hos de olika JKD skolorna.

Vi använder oss av interaktiv träning, dvs elever och instruktörer tränar aktivt tillsammans. Detta tillåter oss att skräddarsy din träning oavsett vilken teknisk nivå du befinner dig på. 

LEVEL 1: JKD ALLIANS INSTRUKTÖR

För att bli instruktör hos oss skall man först ha erhållit certifikat som Allians instruktör vilket är första stegen mot att bli en fullvärdig instruktör i vår organisation.
Dessa grader är Alliance Apprentice, Alliance Advisor, Alliance Consultant och Alliance Educator. För att erhålla ett certifikat i alliansen kräver vi deltagande, kunnande och instruering för barn och ungdomsverksamheten. Ingen får uppnå någon instruktörsgrad i fas 6 utan att först ha tagit sig igenom fas 5.

 

Alliance Apprentice

Medlemmen som startar denna process är antagen som lärling på prov till dess att de uppnår status (Alliance advisor) och kan ses som en form av praktikplats där de får gå bredvid en instruktör som kommer fungera som dennes mentor.  Denna prövotid kan liknas med att du visar dig själv värdig att få ta del av de som lärs ut, i allt från teknisk kunskap, till mental träning och pedagogik.

När denne får klartecken från sin mentor kan personen aktivt hjälpa till att träna andra tillsammans med sin mentor. Klartecken ges individuellt och det är helt och hållet avgörande utifrån utövaren själv hur lång tid detta kommer ta. Det har ingen som helst betydelse vilken tidigare bakgrund och nivå någon har. För att ta sig till graden alliance advisor krävs ett engagemang utöver det vanliga. Syftet med Alliance Apprentice är att du som blivit tillfrågad att vara lärling, skall utbildas till att bli instruktör och en dag kunna starta en workshop i vår regi.

Alliance Advisor

Är den första instruktörsgraden inom alliansen. De individer som uppnått denna rank undervisar i fas 1-3 i en workshop alternativt på moderklubben. Vanligtvis har de egna grupper de undervisar i och strävar alltid att föregå med gott exempel både på och utanför träningen. Det är ganska vanligt att dessa instruktörer startar upp en egen workshop för att bygga sin egen verksamhet och på så vis bli bättre utövare och utvecklas som ledare.

Efter 1 år som aktiv instruktör för en workshop alternativt har egna pass på moderklubben har instruktören möjlighet att delta i och godkänna graderingar för fas 1 och 2.
Vidare deltar instruktören aktivt på seminarier och interna utbildningstillfällen.

Alliance Consultant

Denna instruktörs nivå är det samma som en Alliance Advisor med skillnaden att man driver egna workshops i Fas 1-3 och har en djupare förståelse för teknik, metodik och filosofi. Man skall också vara exemplariska föredömen för sina medlemmar i workshopen och goda representanter för verksamheten i helhet. De deltar aktivt på seminarier och interna utbildningstillfällen.

 

Alliance Educator

 

Denna nivå är man kunnig att klara av att gradera inom alla tre grund faserna (Fas 1-4). I övrigt gäller samma som för Alliance Consultant och har påbörjat sin resa inom Full INSTRUCTOR PROGRAM

LEVEL 2 : Jun Fan JKD Instruktör

Denna fas är Jun Fan JKD Instruktörsgraderna, som är högre i rang och status internationellt.

Apprentice Instructor, Assistant Instructor, Associate Instructor Executive Instructor, Full Instructor, Senior Full Instructor.

Seminarier

Sammanfattning

Detta var alltså hela verksamheten som jag bedriver, från de små barnen till instruktörer. Målet blir nu att utbilda folk enbart inom Fas 5. Dessa kommer sedan att kunna driva sina verksamheter och kan endast gradera upp någon inom fas 1-3. JKD graderna kan endast godkännas av en Fas 6 Instruktör dvs. någon som är riktigt seriös med sin träning och sina studier av JKD som art.

Inspiration

Ted Wong och Stefan Nikander: Fokuseringshandske

Connect with us